Brauner Elektrokorund Standardqualität

Brauner Elektrokorund Standardqualität ist ein nichtmetallisches Strahlmittel Es wird in Strahlkabinen, Strahlhallen und mobilen Strahlanlagen eingesetzt. Es ist nicht für Schleuderradanlagen geeignet. Brauner Elektrokorund normale Qualität wird zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen und Entfernen von Lackschichten verwendet.

  • für mehrmaligen Gebrauch
Broschüre herunterladen

Korund wordt door ons in verschillende kwaliteiten aangeboden. Afhankelijk van uw toepassing adviseren wij u de meest geschikte kwaliteit. Het belangrijkste bestanddel is Al2O3 . Het percentage van deze stof bepaalt de kwaliteit en bedraagt bij 2e kwaliteit ca 88%. Het aandeel Fe2O3 is maximaal 3,0%. Korund is een scherp kantig straalmiddel, met een zeer hoge hardheid en gering soortelijk gewicht.